Forside

Klejtrup Kraftvarmeværk

      www.klejtrupvarme.dk

Generelforsamling onsdag den 27. november 2019 kl. 19


KLEJTRUP KRAFTVARMEVÆRK afholder ordinær generalforsamling i Klejtrup Hallen.

 

Der er spisning kl. 18.00.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2.  Aflæggelse af beretning

 3. Fremlæggelse af regnskab

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

   

  På valg er: Leif Nøhr (ønsker ikke genvalg)

                    Ib Christensen

                    Jon Pugholm                        

   

  Valg af suppleant

  På valg er: Henning Lang

   

  Valg af revisor

  På valg er: Steen Nielsen

   

  1. Eventuelt

   


   Klejtrup Kraftvarmeværk, Holger Sørensens Vej 1 , Klejtrup, 9500 Hobro