Råd og Vejledning

Klejtrup Kraftvarmeværk

www.klejtrupvarme.dk

Til Klejtrup Kraftvarmeværks forbrugere. Klejtrup dec. 2011.

Som forbruger ved Klejtrup Kraftvarmeværk vil varmemesteren gerne give jer en orientering og nogle gode råd til besparelse på jeres varmeanlæg.

Det er væsentligt både for jer og Klejtrup Kraftvarmeværk, er at vi hjælpes ad med at nedbringe varmeudgifterne.

Klejtrup Kraftvarmeværk ønsker, at forbrugerne sender deres returvand tilbage til varmeværket så koldt som muligt. Det har 2 årsager, punkt 1 vi mindsker varmetabet på ledningen op til varmeværket, punkt 2 på varmeværket skal jeg bruge så koldt vand som muligt til at køle udstødningsgassen fra vores kraftvarme motor.

Ved normal drift kan jeg hente ca. 0,500 Mwh. i timen, hvis returtemp. er på ca. 32” C. og skorstenstemp. er 37” C., det giver en god økonomi.

Der kommer I forbrugere så ind i billedet. I skal køle jeres returvand så godt som muligt.

Det vil sige, at radiatorerne skal være kolde i bunden og jeres varmvandsbeholder/ veksler skal returvandet være så koldt som muligt. Det gælder også gulvvarmeinstallationen hvor returvandet også skal være så kold som mulig. Varmen på radiatorerne skal fordeles på alle radiatorer, dog ikke for rum som man ikke ønsker opvarmet.

Mulige fejl på anlægget kan være. For gamle og slidte radiatorventiler. Defekte reguleringer på varmvandsbeholdere/ vekslere og dårlig styring af gulvvarmer. Gamle varmvandsbe - holdere med alt for dårlig afkøling som typisk er fyldt med slam.

Vi vil opfordre jer til at kontakte en vvs-installatør for en gennemgang af jeres anlæg.

Klejtrup Kraftvarmeværk er i gang med at montere nye varmemålere til fjernaflæsning, så på sigt kan vi kontrollere jeres varmeforbrug oppe på Varmeværket.

Vi håber ved fælles hjælp, at vi kan nedbringe varmetabet og få anlæggene effektiviseret.