Forside

KLEJTRUP KRAFTVARMEVÆRK

Afholder ordinær generalforsamling på Søkroen i Klejtrup

torsdag den 9. november 2017 kl. 19.30

 

Der er spisning kl. 18.30. Tilmelding til spisning på ij@klejtrup.dk

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

 

2.Aflæggelse af beretning

 

3.Fremlæggelse af regnskab og budget

 

4.Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg er:

Ib Kristensen

Leif Nøhr

Jon Pugholm

 

Valg af suppleant

På valg er: Poul Mortensen

 

Valg af revisor

På valg er: Steen Nielsen

 

5. Eventuelt

 

Klejtrup Kraftvarmeværk, Bakkevænget 6, Klejtrup, 9500 Hobro - Tlf: 51 20 64 23.